Fotoimpressie "Zout" 11 januari 2015Bisschop de Korte , SP Tweede Kamerlid Renske Leijten en Osse politiek in Zout

Afgelopen zondag 11 januari was Gerard de Korte, bisschop van het bisdom Groningen –Leeuwarden de hoofgast in politiek cafe Zout. De Korte onderscheidt zich doordat hij een bisschop onder de mensen wil zijn en vrijmoedige kritiek niet schuwt. Zo nam hij het op voor degenen die in zijn bisdom bewust de liederen van Huub Oosterhuis wilden blijven zingen. Dat werd in het aartsbisdom Utrecht en bisdom ’s-Hertogenbosch verboden. “De Kerk fungeert steeds vaker als een religieuze ANWB, “ laat Gerard de Korte weten. Is dit de moderne bisschop die in de nieuw koers van Paus Franciscus past, zo vraagt de redactie van Zout zich af?


In de themadiscussie over de privatisering van de zorg komt in ieder geval aan tafel SP Tweede Kamerlid Renske Leijten. Volgens Leijten levert de marktwerking meer nadelen dan voordelen op. De invoering van de zorgverzekering heeft volgens Leijten geleid tot hogere uitgaven, hogere premies, hoger eigen risico en een uitgeklede verzekering. Ze pleit voor 1 nationale zorgverzekering.


Oss heeft een nieuwe coalitie. De manier waarop deze tot stand is gekomen heeft veel stof doen opwaaien. Was vooraf al duidelijk dat de SP buiten de deur zou worden gehouden? Ontbreekt het de nieuwe coalitie aan visie of is doorgaan op de geplaveide weg ook een visie? Is een vijfde wethouder wel verantwoord in een tijd dat de ambtelijke organisatie krimpt en er een groter beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners? Aan tafel kwamen VDG leider en wethouder Frank den Brok, SP raadslid Lilian Marijnissen en GroenLinks raadslid Dolf Warris.

De quiz ging over Buurkracht. Buurkracht helpt buurten grip te krijgen op hun energieverbruik en ondersteunt bewoners bij het nemen van besparingsmaatregelen. Daardoor ontstaan er ook betere contacten tussen buurtbewoners. Deelnemers aan de quiz waren initiatiefnemer Jaap Pannekoek en begeleider van het project, Marlies Ekelmans.

Jan Ulijn en Theo van Duren spraken hun maandelijkse column uit en er was livemuziek van Gaby Dumas en Luc de Kort van de band Slash.

fotograaf: Paul Peters


Photo Gallery by QuickGallery.com